Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • 44. Dos extractes bancaris.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 43. Relació de subscripcions d'ajuntaments.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 42. Còpia carta enviada governador civil a diversos municipis.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 41. Tres fulls del llibre de comptabilitat.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 40. Ofici alcalde Tortosa al president de Diputació.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 39. Carta del president de Diputació amb imprès Subscripció.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 38. Esborranys ingresos Pro Monument.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 37. Extracte Junta Pro Monument.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 36. Còpia ofici governador i circular enviada ajuntaments.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 35. Còpia carta del president de Diputació al governador civil.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 34. Pressupost de José Miret.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 33. Compte de viatges de Lluís M. Saumells.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 32. Minuta de Lluís M. Saumells.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 31. Presupostos Luis M. Sotoca i Jaime Sanjaume .pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 30. Factura Química Universal.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 29. Factura Metalisteria Castillo.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 28. Factura Barrera & Casanovas.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 27. Pressupost Serralleria Rosell.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 26. Carta de Ramon Vilà Fortuny que adjunta contracte .pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)
 • 25. Còpia del pressupost Indústries Raventós.pdf
  No es pot reproduir amb fins comercials. Citar la font: Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT)